WBridge5 5.12 

  av Yves Costel


Wbridge5 är ett av de mest framgångsrika program som har tävlat i World Computer Bridge Championship. Den har vunnit 6 gånger, senaste 2018 och har varit tvåa 7 gånger.

Yves Costel tar emot första priset i 2008 WCBC i Las Vegas från TD Al Levy. WBridge5 segrade i finalen mot Jack med 172-157.
Yves Costel tar emot första priset i 2008 WCBC i Las Vegas från TD Al Levy. WBridge5 segrade i finalen mot Jack med 172-157.


WBridge5 5.12 är ett gratisprogram och tillgängligt för Windows.

WBridge5 är inte tillgängligt för Mac, men kan köras med en Windows-emulator, Virtual PC.

Wbridge5 är också tillgänglig för online-spel, med Windows, Mac, Iphone, IPad och Android webbläsare, på BridgeEZ.

System som stöds: Wbridge5, SEF, SAYC och 25 konfigurerbara konventioner.

Slumpvis givar  och turneringsspel stöds. Styrkenivå kan regleras in.

Detaljerad beskrivning av Wbridge5, system, utspel och motspelskonventioner.

WBridge5 är har inte så många funktioner som andra kommersiella program, men de allra nödvändigaste ingår. Det är dessutom förmodligen det bästa programmet och dessutom fritt!

Wbridge har inte uppdaterats sen 2014, Det finns en senare mindre uppdatering som inte har publicerats. Enligt Yves Costel är den så liten att den existerande versionen inte har uppdaterats på WBridge5 hemsida. Det finns en annan viktig uppdatering som inte heller är tillgänglig för allmänt bruk. Det är uppdateringen baserad på V. Ventos förbättring med hjälp av AI. Den är för komplicerad att konfigurera och används därför bara i WCBC. Man har uppskattat att denna version ger i genomsnitt  0.1 IMP bättre resultat per giv.

Wbridge5 finns också på Facebook