Computer Bridge Evaluation Project 2020


                          

                                 Människa vs Maskin - En Bridgeutmaning - Pilot 

En av uppgifterna i CBE-projektet är "Remake of the Man vs Machine år 1999". Detta innebär inte ett arrangemang exakt som detta. Zia kommer inte att vara spelaren, men förhoppningsvis någon annan stark spelare. Dessutom kommer inte formatet kommer att vara samma. Zia och de 7 andra program spelade en individuell tävling med annan poängsättning än vad som används här.  Det blir inte heller en individuell tävling utan Människan mot alla program.

Jag har genomfört en pilot för att undersöka om det är möjligt. Om det är det, ta reda på hur det bäst kan genomföras. Jag har använt två modeller.

Modell 1

Fristående program

Blue Chip Bridge, WBridge5, Micro Bridge, Bridge Baron, Q-Plus Bridge och Jack. Dom senaste versionerna används. De är inställda för maximal styrka, med maximal tid för bud och speltid och med bästa system.

Online-program

FunBridge (Argine), BBO (GIB) och Synrey. Utmaningsfunktionen användes.

Tävlingsformat

Team match där den mänskliga spelaren spelar med 3 andra robotar mot 4 andra robotar. Antalet brickor är 16. IMP och VP poängberäkning används.

Det finns två motståndare, Människa - som får den mänskliga spelaren poäng och Maskinen - som får alla programpoäng. Vinnare är den med flest vinster. Om båda har samma vinster och en oavgjord, kommer den med de flesta IMPs att vinna.

Visning av matcherna

Alla matcher mot de fristående programmet kommer visas i videos med BBOs Handviewer som gränssnitt. Ett undantag är Bridge Baron där inspelning görs direkt i programmet på grund av att man inte kan få ut den information om spelade brickor som behövs, för att göra video med Handviewer. 

Matcherna mot online-programmet spelas också in på video. Handviewer används som gränssnittet för matchen mot GIB(BBO) då denna används av BBO. Argine och Synrey har olika gränssnitt. En annan skillnad är att brickorna vid bord 2 kommer att spelas efter att de har spelats vid bord 1. För GIB är resultatet tillgängligt efter 16 brickor. Matchen mot Argine spelas i tre 5 brickors omgångar och mot Synrey i åtta 2 brickors omgångar. Resultatet är tillgängligt efter varje omgång.

Modell 2

Hårdvara

Två datorer som är anslutna med en router.

Stödprogram

Table Manager och tre kopior av det testade programmet körs på en dator. På den andra datorn körs spelgränssnittet som är anslutet till Table Manager via det lokala nätverket. Endast program som stöder Blue Chip-Protokollet för kommunikation med Table Manager kan användas. Det finns bara tre program som stöder Blue Chip Protokoll i den kommersiella versionen.

Fristående program

Endast dessa program kan användas på grund av kravet på Blue Chip Protokollet: Blue Chip Bridge, WBridge5 och Q-Plus Bridge. Jag har kört två 16 Brickors matcher mot WBridge5 och Q-Plus. Jag har använt Blue Chip Bridge som spelgränssnitt, men alla program som stöder Blue Chip Protocol kan användas.

Online-program

Ingår inte.

Tävlingsformat

Team match där den mänskliga spelar med 3 andra robotar mot 4 andra bots. Antalet brickor är 16. IMP och VP poängberäkning används.

Det finns en skillnad mot modell 1 som gäller hur Nord och Syd spelar kontrakten. Människan spelar inte Nords kontrakt.

Presentation av matcherna

Spelet i Table Manager har spelats in. Först alla brickor i rond 1 (bord 1) och sedan samma brickor i rond 2 (bord 2). I rond 2 visar Table Manager vad som spelades vid bord 1 och ställningen uppdateras  efter varje bricka. Inspelningen av de två matcherna är finns tillgängliga längre ned.

Slutsatser

Det är tydligt att modell 2 har flera fördelar:

1) Spelaren kan använda samma gränssnitt, istället för 6 olika som i modell 1.

2) Istället för att bara visa inspelade matcher kan matchen visas i realtid med alla 52 kort synliga som i en VuGraph. Naturligtvis matcherna kan också spelas in om det behövs.

3) Sättet hur matcherna visas med en andra omgång där spelet vid bord 2 visas giv för giv och att ställningen uppdateras efter varje giv, gör matchen mer intressant.

4) Bättre säkerhet då spelaren är skild från datorn som hanterar givarna.

Allt är bra men det finns en STOR nackdel, av de 6 testade programmen stöder bara 3 Blue Chip Bridge protokoll och 3 är inte tillräckligt för denna typ av tävling. Jag tror inte att programmerarna inte kommer att lägga till funktionaliteten på min begäran, Det är svårt att se något kommersiellt värde med det. De flesta av programmen har någon form av stöd för nätspel och förmodligen man tycker troligen att det räcker för den vanlige användaren. En lösning är att arrangera sådant evenemang som en del av WCBC, eftersom alla program som deltar har den funktionalitet som krävs, men ett sånt arrangemang är utanför min kontroll.

En kompromiss är att använda modell 2 för de program som stöder spel med Table Manager och modell 1 för de andra programmen, men begränsa antalet till max 2. Sedan ytterligare 1-2 online-program.


                             Modell - Video med matcherna och LIN-filer för nedladdning 


                   Match 1 Björn vs Jack

                Match 4 Björn vs Micro Bridge

               Match 7 Björn vs GIB (BBO)

                Match 2 Björn vs WBridge5

          Match 5 Björn vs Bridge Baron 

.

.

     Match 8 Björn vs Argine (Funbridge)

          Match 3 Björn vs Q-Plus Bridge

            Match 6 Björn vs Blue Chip Bridge

Match 9 Björn vs Synrey 

   Modell 2- Video med matcherna och spelgränssnittet 


 Match 1 Björn vs Q-plus Bridge

             Match 2 Björn vs MBridge5

          Spelgränssnitt Blue Chip Bridge


                                       Robotar spelar i Spingold och Vanderbilt finaler


På dessa videor spelar två WBridge5 och GIB par alla brickorna i Vanderbilt- och Soloway KO Teams-finalerna 2019 i det öppna rummet. De spelar förvånansvärt bra och bjuder bättre än dom mänskliga spelarna på flera brickor, LIN-filer från den verkliga matchen är finns tillgängliga för jämförelse av spelet av robotarna och mänskliga spelare i det öppna rummet.


Vanderbilt KO Teams Final 2019 Wolfson vs Nickell with GIB         Ny

Spingold KO Team 2019 Final Zimmerman vs Blass with WBridge5 Ny

Videorna nedan är finalen i "Track 3" -lagsspelet i CBE-projektet och tre matcher med anpassade givar, Goulash, Utgång/Slam och Delmarkeringar. Hastigheten kan regleras i spelaren.