Computer Bridge Evaluation Project 2021

CBE-Project 2021 är en fortsättning på CBE-Project 2020.

 

Deltagande Program

GIB 6.2.0, Jack 6.11, Blue Chip Bridge 6.7.1, Micro Bridge 13.30 , WBridge5 5.12, Q-Plus Bridge 15.3

Tävlingar:

1. Lagtävling med slump-givar, nu med flera givar, 5  ronder med 256 givar.

2. Lagtävling med Goulash-givar, 5 ronder med  256 boards. (Nytt)

Lagtävligen är upplagd på samma sätt som i CBE-Project 2020 "Track 1". Programmet spelar vid ett bord och har sitt eget par som motståndare. Båda parens result jämförs mot givens Par resultat och adderas. Summan av alla givar  jämförs sen mot dom andra programmens resultat för det slutgiltiga resultatet. Mera information om poängberäkningen finns i Projekt dokumentet för 2020. Resultat korrigeras,  givar med för teoretiskt Par  tas inte med. Tävlingen med Goulash givar korrigeras inte. 

3. Partävling med 102 givar  från Finalen i det  Svenska Parmästerskapet för Seniorer 2021 (Nytt)

I Partävlingen spelar ett par från varje program mot dom andra paren med hjälp av Table Manger, Stöd för Blue Chip Protokollet krävs. Bara tre program stöder Protokollet i den kommersiella versionen, WBridge5, Q-Plus Bridge och Blue Chip Bridge, och kan delta i tävlingen. Man spelar 3 ronder med 102 givar i varje. Resultaten från Seniormästerskapet används som referens för poängberäkning.                                  VuGraph videos med Lagtävlingen, giv 1-64, slump-givar.

Placering i tävlingen som anges på första sidan in videorna, plats 1-5, är inte korrekt efter den senaste uppdateringen av tävlingen. Korrekt placering framgår Resultat dokumentet.


                                             GIB

                                         Q-Plus

                                        WBridge5

                                      Micro Bridge

                                 Blue Chip Bridge

                                           Jack

                  

                         VuGraph videos med Lagtävlingen, giv 1-64, goulash-givar.


                                       GIB

                               Q-Plus Bridge

                                        WBridge5     

                                      Micro Bridge

                                   Blue Chip Bridge

                                                Jack


                         VuGraph Videos med Partävlingen, giv 1-102.


                        Q-Plus Bridge vs WBridge5

                   Wbridge5 vs Blue Chip Bridge

                                  BCB vs Q-plus Bridge

.