Onlinetjänsterna som visas här stöder alla robotspel och är dom bästa. Den största onlinetjänsten är BBO och sedan kommer Funbridge. Båda är kommersiella, men det är möjligt att spela gratis med vissa begränsningar. De andra är gratis. BridgeEZ använder Wbridge5 som Bridge motor.