BridgeVu och NetBridgeVu


BridgeVu and NetBridgeVu kan användas för läsning av PBN och LIN filer. NetBridgeVu skapar också en LIN fil automatiskt när en PBN fil läses. Dessa program av Fred Gitelman uppdateras inte längre och har ersatts av HandViewer,som finns tillgänglig online på BBO. Men Handviewer är kräver att LIN filen är packeterad  i en HTML fil och finns tillgänglig på en Server.  Det finns ingen version tillgänglig för lokal access av LIN filer.  Om Handviewer. Instruktion för installation av BBO klient med NetBridgeVu.