NukkAI

Veronique Ventos, seniorforskare vid Paris Saclay, började arbeta på bridge 2015. Hon lärde sig bridge 2004 och är nu en expertspelare. Hon har publicerat flera artiklar om ämnet. Hennes metoder hjälpte bridge programmet WBridge5 att vinna världsmästerskapen i PC under 2016 och 2017. Hon och några andra forskare övertygade sig gradvis om att bridge inte var mindre än nästa milstolpe för artificiell intelligens. Hon samlade forskare från olika AI områden och bridgexperter för att starta det internationella Alphabridge projektet (nu 𝝂Bridge) som växte mycket snabbt. År 2018 gick framstående entreprenörer gick ombord och NukkAI föddes, ett privat AI lab vars primära mål är att fokusera på bridgeutmaningen.

För att knäcka ett spel måste ett program spela optimalt. Men för att lösa det måste programmets strategi också kunna förklaras på ett mänskligt begripligt sätt. NukkAI-målen är dubbla:

> Skapa en AI som kan vinna maskin mot mänskliga utmaningar.

> Bygg ett system som extraherar mänskliga läsbara regler som redogör för skälen till beslutsfattande. Kort sagt handlar det om att lösa bridgespelet.

Data Driven Paris - The Game of Bridge - V Ventos NukkAI 2019

EEE CIS Webinar "Bridge a new challenge for AI" Nov 27, 2017

   France is AI 2018: Veronique Ventos - The next AI challenge