Uppdatering av Webplatsen

13.09.2020

> Programöversikt som visar programmens viktigaste funktioner inlagd i ny sektion under         PROGRAM

> Sex nya länkar till program för Android inlagd i ny sektion under PROGRAM