Uppdatering av Webbplatsen

Videos  med Vanderbilt och Soloway KO Teams finalerna, har lagts till i CBE-sektionen, där två WBridge5 och GIB par spelar alla brickorna i det öppna rummet.