Uppdatering av Webbplatsen

03.10.2020

Nya videor från tidigare World Computer Bridge Championship Finaler, 2007, 2008, 2011, 2012, 2014-2018. har lagts till i WCBC-sektionen. Inspelningarna har gjorts med hjälp av Handviewer (BBO program för visning AV LIN filer). Alla 64 brickorna i Öppna rummet ingår, Detta är något nytt som inte har gjorts tidigare. LIN-filer för alla nämnda finaler finns också tillgängliga för dom som t.ex. vill titta på spelet i Slutna rummet.