Uppdatering av Pilotprojektet "Människa vs Maskin"

Ytterligare information har lagts i CBE-sektionen (Modell 2).