Resultat från "Pilotprojekt Människa vs Maskin" har lagts in.

17.10.2020

Ett pilotprojekt "Människa vs Maskin - En Bridgeutmaning" har genomförts. Resultatet  redovisas i form av information och Videos i CBE-sektionen.