Ny språkversion på Webbplatsen

28.08.2020

En svensk språkversion har införts. Till att börja med kommer det att vara en blandning av engelska och svenska i den svenska versionen. Översättningen genomförs stegvis.